Dřevo poskytuje vynikající tepelnou izolaci vyjádřenou hodnotou 1,4 až 1,6 W/m2K. Tyto hodnoty zabraňují například vyzařování chladu okenních rámů. Jako přírodní materiál a díky své schopnosti nasát, ukládat a opět vydávat vodní páru z okolního vzduchu, zajišťuje dřevo příjemné klima v prostoru.